Ultimi emigranti, primii europeni

Planul de reintoarcere a emigrantilor moldoveni

capsunari

Stiu. Nici nu v-ati asteptat sa fie unul. Dar, pentru perioada 2012-2014 a existat. Nu am date ca a si functionat, astept cu interes rezultatele. Ceea ce vreau sa spun este ca l-au avut, in tabel, frumos, asa cum mi-ar placea sa vad si din partea Romaniei. Ba chiar oleaca mai complex in privinta abordarii.

 

PLANUL DE ACŢIUNI

PRIVIND STIMULAREA REÎNTOARCERII ŞI REINTEGRĂRII LUCRĂTORILOR MIGRANŢI MOLDOVENI

 pentru a. 2012-2014

 

 

Obiectivul Denumirea acţiunii Termenul de realizare Instituţii responsabile Acoperirea financiară Indicatori de realizare
1. Creşterea gradului de conştientizare cu privire la oportunităţile de reintegrare a) Informarea cetăţenilor despre situaţia pe piaţa muncii şi serviciile de ocupare prestate de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă prin intermediul Centrului de Apel”Piaţa Muncii” Permanent Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) În limita mijloacelor financiare Numărul de persoane beneficiare de informaţii
b) Perfecţionarea Site- ului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a portalului guvernamental ”Piaţa Muncii în Republica Moldova” în scopul sporirii acccesului la informaţii 2012 ANOFM Finanţare din sursele donatorilor Pagina web şi portalul perfecţionat
c) Editarea şi distribuirea materialelor informative prin intermediul serviciilor consulare, diasporelor în scopul informării cetăţenilor despre serviciile de ocupare existente în ţară. Permanent MMPSF, ANOFM,

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE)

Finanţare din sursele donatorilor Materiale informative elaborate şi distribuite
d) Mediatizarea continuă a oportunităţilor de afaceri în rîndul tinerilor (istorii de succes, campanii sociale de informare,programe de suport în iniţierea afacerii) Permanent  Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei, Organizaţii de tineret În limita alocaţiilor bugetare Numărul campaniilor de informare, numărul de programe în iniţierea afacerii pentru tineri.
f) Informarea şi consultarea migranţilor şi potenţialilor migranţi privind oportunităţile de lansare şi dezvoltare a unei afaceri proprii

 

Permanent  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)

 

Bugetul de stat, Donatori străini Nr.persoanelor consultate,

Nr. materialelor distribuite.

2. Consolidarea legăturilor cu cetăţenii RM peste hotare prin intermediul misiunilor diplomatice ale RM și asociațiilor diasporei a) Consolidarea centrelor informaţionale pe lîngă misiunile diplomatice ale RM, inclusiv prin furnizarea informaţiei cu privire la reîntoarcere şi posibilităţi de reintegrare social-economică. Permanent Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) Bugetul de stat

 

Nr.persoanelor informate și consultate,

Nr. materialelor distribuite.

b) Organizarea în ţările de emigare a campaniilor de sensibilizare şi difuzare curentă a informaţiilor privind bunele practici de reîncadrare şi utilizare a venitului provenit din munca de emigrant, domeniile prioritare de investiţie a acestora Permanent Organizaţiile diasporei, Ministerul Economiei, ANOFM, MAEIE Bugetul de stat,

contribuţiile diasporei

Nr.persoanelor informate și consultate
c) Informarea asociaţiilor diasporei moldoveneşti prin intermediul site-ului BRI www.diaspora.md privind proiectele, programele şi planurile de acţiuni ale Republicii Moldova ce ţin de domeniul procesului de reîntoarcere a lucrătorilor migranţi  moldoveni de peste hotare Permanent Biroul Relaţii Interetnice din Republica Moldova Din contul BRI Note informative, informaţie amplasată pe site-ul BRI www.diaspora.md
d) Promovarea oportunităţilor de reîntoarcere în ţară prin organizarea evenimentelor informativ-culturale cu participarea asociațiilor diasporei şi comunităţilor moldovenilor de peste hotare Permanent Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Biroul Relaţii Interetnice

Bugetul de stat,

contribuţiile diasporei

Nr. Evenimentelor organizate, nr persoanelor informate
e) Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a comunităţilor de emigranţi asupra problemelor membrilor familiilor rămaşi la baştină,în special a copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească Permanent  Biroul Relaţii Interetnice, OIM, mass-media diasporei, MMPSF Bugetul de stat, resursele financiare ale organizaţiilor diasporei Nr. campaniilor informative organizate, nr. persoanelor informate
f) Finalizarea implementării modulelor programării on-line în cadrul misiunilor diplomatice pentru servicii consulare pentru cetăţenii Moldoveni, precum şi a înregistrării on-line a cetăţenilor moldoveni şi a asociaţiilor diasporale.

 

2012 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, OIM Bugetul de stat, surse externe Procedură îmbunătățită, nr. cetățenilor înregistrați
g) Realizarea unui studiu în ţările de rezidenţă a emigranţilor cu privire la condiţiile necesare repatrierii şi reitegrării la baştină 2012-2013 Executori potenţiali: OIM,

ONG,organizaţiile diasporei

Surse extra- bugetare Raportul privind studiul realizat
3. Acordarea serviciilor speciale migranţilor reîntorşi a) Acordarea asistenţei la integrarea profesională pe piaţa muncii a cetăţenilor reîntorşi în ţară prin intermediul măsurilor active de ocupare Permanent MMPSF,

ANOFM

 

În limita mijloacelor financiare stabilire Numărul de personae asistate
b) Monitorizarea fluxului de emigranți reîntorși, acumularea de date statistice conform șablonului Profilului migrațional extins permanent Serviciul Grăniceri, MAEIE, BNS Bugetul de stat Stocuri de date statistice formate
c) Monitorizarea înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi prestării serviciilor de ocupare cetăţenilor reîntorşi în ţară. Trimestrial ANOFM Bugetul de stat Numărul de persoane înregistrate
d) Informarea şi consilierea vocaţională şi profesională a persoanelor reîntoarse în scopul determinării posibilităţilor de instruire la meseriile solicitate pe piaţa muncii sau a alternativelor de încadrare în câmpul muncii. Permanent MMPSF,

ANOFM

 

Bugetul de stat Numărul de persoane consultate
e) Organizarea cursurilor de formare profesională (recalificare şi perfecţionare) pentru persoanele reîntoarse în ţară, potrivit pregătirii profesionale iniţiale, experienţei în profesia respectivă şi conform cerinţelor actuale ale pieţei forţei de muncă. Permanent MMPSF,

ANOFM

 

Bugetul de stat Numărul de persoane instruite
4. Dezvoltarea culturii antreprenoriale în vederea atragerii remitenţelor în economia naţională a) Implementarea Programului pilot de Atragere a Remitenţelor în economie”PARE 1+1” 2010-2012 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

(ODIMM)

Bugetul de stat, Donatori străini Nr. de proiecte realizate 2011-2012 Surse extra- bugetare Raportul privind studiul realizat
b) Monitorizarea afacerilor deschise cu scopul identificării deficienţelor şi recomandărilor 2012 Ministerul Economiei, ODIMM, ANOFM, Organizaţii Internaţionale

 

Bugetul de stat Raport privind implementarea Programului pilot ”PARE 1+1”
c) Acordarea garanţiilor financiare la creditele alocate de băncile comerciale întreprinderilor micro şi mici, constituite prin investirea remitențelor Permanent Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) Bugetul de stat, Donatori străini Nr.de garanţii active,volumul garanţiilor, volumul creditelor garantate.
d) Stabilirea parteneriatului cu companiile private şi orientarea migranţilor în cadrul acestor companii pentru schimb de experienţă, abilităţi şi deprinderi pentru o mai bună reintegrare a migranţilor reîntorşi. Permanent Ministerul Economiei, ODIMM, ANOFM, Organizaţii Internaţionale

 

Bugetul de stat
e) Implementarea Programului de instruire continuă ”Gestiunea Eficientă a Afacerii”

 

Permanent Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii(ODIMM) Bugetul de stat Nr.localităţilor unde au avut loc cursurile de instruire, nr. persoanelor consultate,nr. persoanelor instruite, inclusiv femei.
f)Actualizarea informaţiei privitor la accesibilitatea serviciilor de transfer ale mijloacelor băneşti de peste hotare în ţară prin intermediul site-ului www.migratie.md Permanent

 

OIM, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi   Comunicaţiilor

 

Bugetul de stat Numărul de persoane informate
g) Extinderea mediului de afaceri în localităţile rurale și atragerea veniturilor (remitenţelor) în dezvoltarea sectorului mic industrial și la revigorarea procesării produselor agricole 2012-2014 Uniunea Centrală „MOLDCOOP”

Autorităţile administraţiei publice locale

Surse extra- bugetare

 

Nr. întreprinderilor înființate, nr. locurilor de muncă create
h)Atragerea remitenţelor la implementarea unor proiecte-pilot de dezvoltare a turismului rural, precum și în alte sectoare, inclusiv a unor proiecte de susținere a infrastructurii sociale 2012-2013 Agenția Turismului

Autorităţile administraţiei publice locale

Bugetul de stat, finanțări externe Proiecte-pilot inițiate
5. Crearea condiţiilor favorabile pentru reintegrare a persoanelor reîntoarse și de prevenire a emigrării a) Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la servicii de sănătate prin oferirea de asigurări medicale migranţilor în dificultate pentru o perioadă de 6 luni pentru a se simţi în securitate în ţara la etapa iniţială Permanent Ministerul Sănătăţii

OIM

Bugetul de stat, finanțări externe Migranți în dificultate asistați
b) Negocierea și încheierea acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi statele de destinaţie a lucrătorilor migranţi Permanent MMPSF,

MAEIE

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Bugetul de stat Nr acordurilor inițiate
c)Asigurarea accesului persoanelor readmise la serviciile și programele de reintegrare 2012-2014 Ministerul Afacerilor Interne, ANOFM, organizațiile internaționale Bugetul de stat, finanțări externe Persoane readmise reintegrate
d) Oferirea şi crearea locurilor temporare de stagiere pentru moldovenii absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt de peste hotare 2011-2012 Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei, ANOFM, OIM Finanțare externă Numărul de tineri reîntorşi permanent/ temporar şi reintegraţi profesional
e) Implementarea Programului Naţional de Abilitare economică a Tinerilor (PNAET) 2012-2014 ODIMM, Directoratul Liniei de Credit(DLC) Bugetul de stat Nr. cursurilor de instruire, nr. tinerilor consultaţi și instruiţi,inclusiv femei, nr. și volumul granturilor, creditelor acordate.
 

âf) Elaborarea unei noi Concepţii şi a mecanismului privind orientarea, pregătirea şi formarea profesională continuă a resurselor umane

 

2012-2013

 

MMPSF, Ministerul Educaţiei

 

În limita alocaţiilor bugetare aprobate, finanţare, externă

 

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat

g) Elaborarea proiectului de lege cu privire la recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale şi a autorităţilor competente responsabile, precum și certificarea abilităților profesionale ale lucrătorilor migranți obținute în cadrul activității lor peste hotare 2012-2013 MMPSF, Ministerul Educaţiei Alocaţii bugetare aprobate, finanţare, externă Proiect de lege elaborat şi promovat
i)    Elaborarea proiectelor de asistență a persoanelor vulnerabile/aflate în dificultate 2012-2013 MMPSF, Ministerul Sănătății,

Organizațiile internaționale

Alocaţii bugetare aprobate, finanţare, externă Programe elaborate, persoane asistate
6. Dezvoltarea cooperării la nivel naţional şi internaţional a) Continuarea inițierii negocierii acordurilor bilaterale în domeniul migrației de muncă cu principalele state de destinaţie ale lucrătorilor migranţi 2012-2014 M MPSF

MAEIE

În limita alocaţiilor bugetare aprobate Fortificate relațiile de cooperare cu partenerii din statele de destinație, consolidat mecanismul de gestionare a migrației forței de muncă cu statele respective
b) Consolidarea relaţiilor între autorităţile Republicii Moldova cu cele similare din statele de destinaţie în vederea promovării reîntoarcerii voluntare a lucrătorilor moldoveni. Permanent M MPSF

MAEIE

MAI, OIM

În limita alocaţiilor bugetare aprobate, finanţare externă Nr persoanelor întoarse voluntar
c) Explorarea posibilităţilor de iniţiere a unor noi iniţiative de migraţie circulară/sezonieră și reîntoarcere voluntară cu principalele ţări de destinaţie pentru migranţii plecaţi în scop de muncă, ex. Italia, Federația Rusă în scopul prevenirii migraţiei iregulare.

 

2012-2013 MMPSF, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Instituțiile și organizațiile partenere

Bugetul Public Naţional, Propuneri de proiecte examinate/inițiate

 

 d) Dezvoltarea cooperării cu sindicate, patronate, în vederea realizării activităților comune în domeniul de referință Permanent Autorităţile publice centrale şi locale În limita alocaţiilor bugetare aprobate activități comune realizate
e) Dezvoltarea cooperării cu organizaţiile internaţionale și ONG-uri. Permanent Organizațiile internaționale, ONG,, MMPSF

 

În limita alocaţiilor bugetare aprobate activități comune realizate