Oportunitati de angajare la Bruxelles

În instituţiile UE lucrează peste 40 000 de persoane care provin din 28 de state membre. Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) organizează concursuri generale prin care selectează personal pentru posturi cu caracter permanent şi temporar. UE lucrează nu doar cu funcţionari titulari, ci şi cu agenţi contractuali şi personal temporar, oferă stagii de formare şi dispune de baze de date cu experţi zonali.

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) este „prima oprire” pentru toţi cei care doresc să lucreze într-o instituţie a Uniunii Europene. Site-ul www.EU-careers.eu explică procesul de selecţie şi oferă recomandări privind participarea la concursuri.

 

Angajarea funcţionarilor titulari

EPSO organizează concursuri generale pentru selecţia funcţionarilor titulari. Concursurile evaluează competenţele candidaţilor printr-o serie de teste care garantează selecţia celor mai buni candidaţi. Anual se organizează concursuri pentru posturi de administratori, lingvişti, interpreţi, traducători, secretare şi alte categorii de personal.

EPSO selectează personal pentru toate instituţiile UE:

Indiferent de instituţie, procedura de selecţie şi tipul de contract propus sunt aceleaşi.

Funcţionarii titulari se împart în două categorii: administratori şi asistenţi.

Administratori (AD)

În mod normal, administratorii se ocupă de elaborarea politicilor şi de punerea în aplicare a legislaţiei europene, efectuează analize şi oferă consiliere. În general, pentru a vă înscrie la un concurs pentru postul de administrator, trebuie să fiţi absolvent de studii universitare (cu o durată de cel puţin 3 ani).

Asistenţi (AST)

Asistenţii ocupă, de obicei, posturi care presupun activităţi administrative, esenţiale pentru gestionarea internă a instituţiilor. În general, pentru a vă înscrie la un concurs pentru postul de asistent, trebuie să aveţi (cel puţin) diplomă de bacalaureat.

Alte proceduri de selecţie şi recrutare

Agenţi contractuali

Sunt angajaţi pentru anumite sarcini manuale sau administrative. În general, contractele sunt încheiate pe durată determinată, 6-12 luni pentru început.

Agenţi temporari

Sunt recrutaţi pentru sarcini specializate sau temporare, durata pe care se încheie contractele fiind de maxim şase ani. Posturile libere pot fi găsite pe site-ul EPSO şi pe site-urile instituţiilor şi agenţiilor UE.

Agenţi interimari

Unele instituţii angajează şi personal interimar pentru maxim şase luni, în special pentru activităţi de secretariat. În acest caz, recrutarea se face de către agenţii de ocupare temporară a forţei de muncă.

 

Stagii

Şapte instituţii primesc stagiari, pe perioade de 3-5 luni. Stagiarii pot fi studenţi, absolvenţi de facultate sau lingvişti şi primesc aceleaşi sarcini ca şi administratorii aflaţi la început de carieră. Selecţia este organizată de instituţii (nu de EPSO).

Servicii de contractare

Pentru sarcini specifice (mentenanţă, cantine etc.), personalul este recrutat de contractanţi externi, selectaţi prin licitaţie deschisă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul serviciilor de contractare.

Experţi naţionali detaşaţi (END)

Aceştia sunt, de obicei, funcţionari ai administraţiilor naţionale, detaşaţi pe o perioadă fixă de timp, pentru a face schimb de experienţă şi pentru a învăţa despre politicile şi procedurile UE. Experţii naţionali detaşaţi sunt selecţionaţi printr-o procedură specifică, fără implicarea EPSO. Reprezentanţa permanentă a ţării dumneavoastră pe lângă UE vă poate informa în legătură cu oportunităţile actuale.

Experţi

UE dispune de baze de date cu numele şi calificările experţilor independenţi care pot asista instituţiile şi agenţiile în anumite domenii. Experţii îşi creează şi gestionează propriul profil cu informaţii referitoare la studii, experienţă profesională şi competenţe. Acest profil este protejat prin parolă. Bazele de date sunt gestionate de instituţiile şi agenţiile UE (nu de EPSO). De exemplu, Serviciul comunitar de informare în domeniul cercetării şi dezvoltării (CORDIS) conţine o bază de date a experţilor , care lucrează în cadrul celui de-al 7-lea program-cadru de cercetare.

Pe acest site veti gasi linkuri directe si updatate la zi cu privire la oferta locurilor de munca si stagiile propuse: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_ro.htm

Alte linkuri utile:

 

 

 

 

  • www.eurobrussels.com este portalul joburilor in afacerile europene, pentru mai multe orase, dar cu precadere pentru Bruxelles.

 

  • www.euractiv.com este o platforma media si cu anunturi legate de locuri de munca, pe care v-o recomandam cu caldura.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *