Planul de reintoarcere a emigrantilor moldoveni

Stiu. Nici nu v-ati asteptat sa fie unul. Dar, pentru perioada 2012-2014 a existat. Nu am date ca a si functionat, astept cu interes rezultatele. Ceea ce vreau sa spun este ca l-au avut, in tabel, frumos, asa cum mi-ar placea sa vad si din partea Romaniei. Ba chiar oleaca mai complex in privinta abordarii.

 

PLANUL DE ACŢIUNI

PRIVIND STIMULAREA REÎNTOARCERII ŞI REINTEGRĂRII LUCRĂTORILOR MIGRANŢI MOLDOVENI

 pentru a. 2012-2014

 

 

Obiectivul Denumirea acţiunii Termenul de realizare Instituţii responsabile Acoperirea financiară Indicatori de realizare
1. Creşterea gradului de conştientizare cu privire la oportunităţile de reintegrare a) Informarea cetăţenilor despre situaţia pe piaţa muncii şi serviciile de ocupare prestate de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă prin intermediul Centrului de Apel”Piaţa Muncii” Permanent Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) În limita mijloacelor financiare Numărul de persoane beneficiare de informaţii
b) Perfecţionarea Site- ului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a portalului guvernamental ”Piaţa Muncii în Republica Moldova” în scopul sporirii acccesului la informaţii 2012 ANOFM Finanţare din sursele donatorilor Pagina web şi portalul perfecţionat
c) Editarea şi distribuirea materialelor informative prin intermediul serviciilor consulare, diasporelor în scopul informării cetăţenilor despre serviciile de ocupare existente în ţară. Permanent MMPSF, ANOFM,

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE)

Finanţare din sursele donatorilor Materiale informative elaborate şi distribuite
d) Mediatizarea continuă a oportunităţilor de afaceri în rîndul tinerilor (istorii de succes, campanii sociale de informare,programe de suport în iniţierea afacerii) Permanent  Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei, Organizaţii de tineret În limita alocaţiilor bugetare Numărul campaniilor de informare, numărul de programe în iniţierea afacerii pentru tineri.
f) Informarea şi consultarea migranţilor şi potenţialilor migranţi privind oportunităţile de lansare şi dezvoltare a unei afaceri proprii

 

Permanent  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)

 

Bugetul de stat, Donatori străini Nr.persoanelor consultate,

Nr. materialelor distribuite.

2. Consolidarea legăturilor cu cetăţenii RM peste hotare prin intermediul misiunilor diplomatice ale RM și asociațiilor diasporei a) Consolidarea centrelor informaţionale pe lîngă misiunile diplomatice ale RM, inclusiv prin furnizarea informaţiei cu privire la reîntoarcere şi posibilităţi de reintegrare social-economică. Permanent Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) Bugetul de stat

 

Nr.persoanelor informate și consultate,

Nr. materialelor distribuite.

b) Organizarea în ţările de emigare a campaniilor de sensibilizare şi difuzare curentă a informaţiilor privind bunele practici de reîncadrare şi utilizare a venitului provenit din munca de emigrant, domeniile prioritare de investiţie a acestora Permanent Organizaţiile diasporei, Ministerul Economiei, ANOFM, MAEIE Bugetul de stat,

contribuţiile diasporei

Nr.persoanelor informate și consultate
c) Informarea asociaţiilor diasporei moldoveneşti prin intermediul site-ului BRI www.diaspora.md privind proiectele, programele şi planurile de acţiuni ale Republicii Moldova ce ţin de domeniul procesului de reîntoarcere a lucrătorilor migranţi  moldoveni de peste hotare Permanent Biroul Relaţii Interetnice din Republica Moldova Din contul BRI Note informative, informaţie amplasată pe site-ul BRI www.diaspora.md
d) Promovarea oportunităţilor de reîntoarcere în ţară prin organizarea evenimentelor informativ-culturale cu participarea asociațiilor diasporei şi comunităţilor moldovenilor de peste hotare Permanent Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Biroul Relaţii Interetnice

Bugetul de stat,

contribuţiile diasporei

Nr. Evenimentelor organizate, nr persoanelor informate
e) Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a comunităţilor de emigranţi asupra problemelor membrilor familiilor rămaşi la baştină,în special a copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească Permanent  Biroul Relaţii Interetnice, OIM, mass-media diasporei, MMPSF Bugetul de stat, resursele financiare ale organizaţiilor diasporei Nr. campaniilor informative organizate, nr. persoanelor informate
f) Finalizarea implementării modulelor programării on-line în cadrul misiunilor diplomatice pentru servicii consulare pentru cetăţenii Moldoveni, precum şi a înregistrării on-line a cetăţenilor moldoveni şi a asociaţiilor diasporale.

 

2012 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, OIM Bugetul de stat, surse externe Procedură îmbunătățită, nr. cetățenilor înregistrați
g) Realizarea unui studiu în ţările de rezidenţă a emigranţilor cu privire la condiţiile necesare repatrierii şi reitegrării la baştină 2012-2013 Executori potenţiali: OIM,

ONG,organizaţiile diasporei

Surse extra- bugetare Raportul privind studiul realizat
3. Acordarea serviciilor speciale migranţilor reîntorşi a) Acordarea asistenţei la integrarea profesională pe piaţa muncii a cetăţenilor reîntorşi în ţară prin intermediul măsurilor active de ocupare Permanent MMPSF,

ANOFM

 

În limita mijloacelor financiare stabilire Numărul de personae asistate
b) Monitorizarea fluxului de emigranți reîntorși, acumularea de date statistice conform șablonului Profilului migrațional extins permanent Serviciul Grăniceri, MAEIE, BNS Bugetul de stat Stocuri de date statistice formate
c) Monitorizarea înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi prestării serviciilor de ocupare cetăţenilor reîntorşi în ţară. Trimestrial ANOFM Bugetul de stat Numărul de persoane înregistrate
d) Informarea şi consilierea vocaţională şi profesională a persoanelor reîntoarse în scopul determinării posibilităţilor de instruire la meseriile solicitate pe piaţa muncii sau a alternativelor de încadrare în câmpul muncii. Permanent MMPSF,

ANOFM

 

Bugetul de stat Numărul de persoane consultate
e) Organizarea cursurilor de formare profesională (recalificare şi perfecţionare) pentru persoanele reîntoarse în ţară, potrivit pregătirii profesionale iniţiale, experienţei în profesia respectivă şi conform cerinţelor actuale ale pieţei forţei de muncă. Permanent MMPSF,

ANOFM

 

Bugetul de stat Numărul de persoane instruite
4. Dezvoltarea culturii antreprenoriale în vederea atragerii remitenţelor în economia naţională a) Implementarea Programului pilot de Atragere a Remitenţelor în economie”PARE 1+1” 2010-2012 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

(ODIMM)

Bugetul de stat, Donatori străini Nr. de proiecte realizate 2011-2012 Surse extra- bugetare Raportul privind studiul realizat
b) Monitorizarea afacerilor deschise cu scopul identificării deficienţelor şi recomandărilor 2012 Ministerul Economiei, ODIMM, ANOFM, Organizaţii Internaţionale

 

Bugetul de stat Raport privind implementarea Programului pilot ”PARE 1+1”
c) Acordarea garanţiilor financiare la creditele alocate de băncile comerciale întreprinderilor micro şi mici, constituite prin investirea remitențelor Permanent Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) Bugetul de stat, Donatori străini Nr.de garanţii active,volumul garanţiilor, volumul creditelor garantate.
d) Stabilirea parteneriatului cu companiile private şi orientarea migranţilor în cadrul acestor companii pentru schimb de experienţă, abilităţi şi deprinderi pentru o mai bună reintegrare a migranţilor reîntorşi. Permanent Ministerul Economiei, ODIMM, ANOFM, Organizaţii Internaţionale

 

Bugetul de stat
e) Implementarea Programului de instruire continuă ”Gestiunea Eficientă a Afacerii”

 

Permanent Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii(ODIMM) Bugetul de stat Nr.localităţilor unde au avut loc cursurile de instruire, nr. persoanelor consultate,nr. persoanelor instruite, inclusiv femei.
f)Actualizarea informaţiei privitor la accesibilitatea serviciilor de transfer ale mijloacelor băneşti de peste hotare în ţară prin intermediul site-ului www.migratie.md Permanent

 

OIM, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi   Comunicaţiilor

 

Bugetul de stat Numărul de persoane informate
g) Extinderea mediului de afaceri în localităţile rurale și atragerea veniturilor (remitenţelor) în dezvoltarea sectorului mic industrial și la revigorarea procesării produselor agricole 2012-2014 Uniunea Centrală „MOLDCOOP”

Autorităţile administraţiei publice locale

Surse extra- bugetare

 

Nr. întreprinderilor înființate, nr. locurilor de muncă create
h)Atragerea remitenţelor la implementarea unor proiecte-pilot de dezvoltare a turismului rural, precum și în alte sectoare, inclusiv a unor proiecte de susținere a infrastructurii sociale 2012-2013 Agenția Turismului

Autorităţile administraţiei publice locale

Bugetul de stat, finanțări externe Proiecte-pilot inițiate
5. Crearea condiţiilor favorabile pentru reintegrare a persoanelor reîntoarse și de prevenire a emigrării a) Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la servicii de sănătate prin oferirea de asigurări medicale migranţilor în dificultate pentru o perioadă de 6 luni pentru a se simţi în securitate în ţara la etapa iniţială Permanent Ministerul Sănătăţii

OIM

Bugetul de stat, finanțări externe Migranți în dificultate asistați
b) Negocierea și încheierea acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi statele de destinaţie a lucrătorilor migranţi Permanent MMPSF,

MAEIE

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Bugetul de stat Nr acordurilor inițiate
c)Asigurarea accesului persoanelor readmise la serviciile și programele de reintegrare 2012-2014 Ministerul Afacerilor Interne, ANOFM, organizațiile internaționale Bugetul de stat, finanțări externe Persoane readmise reintegrate
d) Oferirea şi crearea locurilor temporare de stagiere pentru moldovenii absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt de peste hotare 2011-2012 Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei, ANOFM, OIM Finanțare externă Numărul de tineri reîntorşi permanent/ temporar şi reintegraţi profesional
e) Implementarea Programului Naţional de Abilitare economică a Tinerilor (PNAET) 2012-2014 ODIMM, Directoratul Liniei de Credit(DLC) Bugetul de stat Nr. cursurilor de instruire, nr. tinerilor consultaţi și instruiţi,inclusiv femei, nr. și volumul granturilor, creditelor acordate.
 

âf) Elaborarea unei noi Concepţii şi a mecanismului privind orientarea, pregătirea şi formarea profesională continuă a resurselor umane

 

2012-2013

 

MMPSF, Ministerul Educaţiei

 

În limita alocaţiilor bugetare aprobate, finanţare, externă

 

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat

g) Elaborarea proiectului de lege cu privire la recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale şi a autorităţilor competente responsabile, precum și certificarea abilităților profesionale ale lucrătorilor migranți obținute în cadrul activității lor peste hotare 2012-2013 MMPSF, Ministerul Educaţiei Alocaţii bugetare aprobate, finanţare, externă Proiect de lege elaborat şi promovat
i)    Elaborarea proiectelor de asistență a persoanelor vulnerabile/aflate în dificultate 2012-2013 MMPSF, Ministerul Sănătății,

Organizațiile internaționale

Alocaţii bugetare aprobate, finanţare, externă Programe elaborate, persoane asistate
6. Dezvoltarea cooperării la nivel naţional şi internaţional a) Continuarea inițierii negocierii acordurilor bilaterale în domeniul migrației de muncă cu principalele state de destinaţie ale lucrătorilor migranţi 2012-2014 M MPSF

MAEIE

În limita alocaţiilor bugetare aprobate Fortificate relațiile de cooperare cu partenerii din statele de destinație, consolidat mecanismul de gestionare a migrației forței de muncă cu statele respective
b) Consolidarea relaţiilor între autorităţile Republicii Moldova cu cele similare din statele de destinaţie în vederea promovării reîntoarcerii voluntare a lucrătorilor moldoveni. Permanent M MPSF

MAEIE

MAI, OIM

În limita alocaţiilor bugetare aprobate, finanţare externă Nr persoanelor întoarse voluntar
c) Explorarea posibilităţilor de iniţiere a unor noi iniţiative de migraţie circulară/sezonieră și reîntoarcere voluntară cu principalele ţări de destinaţie pentru migranţii plecaţi în scop de muncă, ex. Italia, Federația Rusă în scopul prevenirii migraţiei iregulare.

 

2012-2013 MMPSF, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Instituțiile și organizațiile partenere

Bugetul Public Naţional, Propuneri de proiecte examinate/inițiate

 

 d) Dezvoltarea cooperării cu sindicate, patronate, în vederea realizării activităților comune în domeniul de referință Permanent Autorităţile publice centrale şi locale În limita alocaţiilor bugetare aprobate activități comune realizate
e) Dezvoltarea cooperării cu organizaţiile internaţionale și ONG-uri. Permanent Organizațiile internaționale, ONG,, MMPSF

 

În limita alocaţiilor bugetare aprobate activități comune realizate

 

 

 

 

 

Vineri 24, ziua mintii nebune

Din acel moment al negocierii in Consiliu si pana azi, 24 iunie 2016, au trecut cateva luni. Dimineata la ora 5 primesc un mesaj de la colega mea, Sarah, cu care in seara zilei de 23 impartasisem poll-urile referendumului de iesire a UK din UE, care aratau 52% pentru ramanere si 48% sa iasa. Mesajul ei era sub stare de soc. A fost invers. De azi lucrurile se schimba, atat pentru Uniune cat si pentru Marea Britanie.

Cameron va intra in istorie, cu siguranta, ca fiind liderul care a determinat inceputu sfarsitului. Nu stiu daca a vrut, daca a stiut si a realizat cu ce se joaca. Foarte probabil ca alti stratagemi geopolitici s-au jucat cu el.

Tema imigratiei a jucat un rol esential de campanie sustinuta cu aprindere de catre Nigel Farage, liderul extremist britanic. Polemica aceasta impotriva emigrantilor atat din tarile terte cat si din statele membre din estul si sud estul Europei o regasiti din ce in ce mai des in Franta, Italia, Spania, Ungaria si sporadic, dar sigur, chiar si in tara noastra.

In realitate, Uniunea Europeana a demarat proiectul de integrare fara sa isi apropie destul cetatenii. Cine este aceasta Uniune? Pentru ca nu sunt doar mana de oameni din aparatul birocratic din capitala, sunt statele membre ele insele si liderii din fruntea lor. Cine isi ascunde si-si scuza propria nereusita politica la nivel national in spatele Bruxell-ului nu numai ca face o greseala elementara de procedura, dar lucreaza impotriva acestui proiect si sapa groapa Europei.

Oricat de pueril v-ar parea acum, va intreb, cum putem astepta intelegerea populatiei atunci cand trebuie sa ia masuri drastice de austeritate, schimbare de comportament si eforturi pentru a combate schimbarea climatica ori integrarea refugiatilor, daca nicio generatie de 50 de ani incoace nu a avut o singura lectie la scoala ori in comunitate despre acest proiect. Este naiv sa crezi ca poti porni la drum incercand sa adunci laolalta popoarele diversificate cultural, economic si social, daca nu le arati cum vrei sa faci asta. Nu este suficient sa vorbesti despre evitarea razboiului. Oamenii uita, iar altii nu au trait defel ororile bataliei si nici regimul vizelor.

In urmatorii doi ani, UK trebuie sa iasa. Va urma o perioada de instabilitate economica si chiar sociala. Irlanda de Nord si Scotia posibil sa se desprinda si sa ceara o intrare in UE. Felul in care vor raspunde lucratorilor romani depinde de calculele si interesele pe care le vor aplica. Banuiala mea este ca va reintra sistemul vizelor, ca vor trimite acasa pe cei aflati in somaj, ca vor alege sectorial pe cei care vor sa intre, iar aceia care sunt deja cu acte in regula vor fi pastrati in sistemul de asigurari si beneficii sociale ori egal cu al britanicilor ori mai putin egal.

Acuma, sigur ca populistii si extremisti de au manipulat si au castigat astazi nu au un plan de salvare colectiva si nici de crestere economica. Au planuri pentru propriile lor cariere egoiste, iar cine crede ca masurile anti-saracie si de reforma sociala sunt teme care nu necesita o atentie sporita in Europa Unita, se inseala amarnic. Cu procentajele unei populatii a carui nivel de trai scade, in fata cresterii valului de radicalizare si crize grave cum este cea a refugiatilor, as spune ca reintoarcerea la radacini ar fi chiar oportuna. Pentru ca reusitele procesului de integrare europeana si rezultatele de crestere economica tocmai datorita lucratorilor din alte state au palit in fata furiei, a dezbinarii si manipularii clasice. Stiu, pentru cei din Romania poate parea prea putin important, avem atatea alte probleme serioase. Nu, nu este putin. Este un semnal de alarma generalizat. Stiu ca unele voci si-au dorit iesirea acestei tari pentru ca era ca un spin in coasta. Poate le da de gandit macar modul in care s-a petrecut acest lucru si pericolul in care ne aflam la nivel comunitar. Un soi de pericol de influenta geopolitica care poate schimba total soarta si discutiile in orice tarisoara europeana ori nu.

Cred ca o scurta si imediata analiza a celor care au votat ne imi intareste convingerea. Nordul Angliei indica deja colapsul, iar Estul a sustinut caderea. Votantii clasei de mijloc sunt cei care au votat cel mai mult in favoarea iesirii din UE din aceste regiuni. In Manchester si Birminghan ave populatii mari de imigranti, iar acolo s-au inregistrat procentaje mari de iesire.

Londra a fost in favoarea ramanerii, fiind un pol puternic european, iar Scotia si Irlanda de Nord deasemenea sa ramana.

Despre nevoia conceptului de mobilitate circulara a muncii si reintoarcerea romanilor

Mobilitatea fortei de munca exista, desigur, de sute de ani. Nu am inventat-o noi, romanii.

Faptul ca emigrantii ajuta la cresterea economica si demografica a unei tari este demonstrat cu cifre. Pentru tari precum Marea Britanie ( vedeti inclusiv documentarul “Vin Romanii!” difuzat de Channel 4) si Germania unde lipseste forta de munca si unde exista un declin demografic, lucratorii din afara sunt un privilegiu. Emigrantii europeni in UK au platit mai multe taxe decat beneficiile primite, relaxand fiscalitatea, argumenteaza profesorii C. Dustmann si Dr. T. Frattini de la UCL, Centrul pentru Cercetare si Analiza a Migratiei. Acestia arata ca lucratorii din estul si centrul Europei au cele mai substantiale contributii.

Despre consecintele negative din punct de vedere al scaderii populatiei in Romania, povestim pe urma.

Privind la meteahna criticilor si la diversitatea consecintelor greu de balansat pentru echilibru in ceea ce priveste mobilitatea fortei de munca in Europa sau emigrarea, cum imi place mie sa spun, va propun sa revenim asupra unui concept mai vechi, si anume acela de mobilitate circulara a muncii. In acest concept, nu ma refer la muncitorii sezonieri, ci mai degraba la cei care se gandesc sa stea o vreme in diaspora, ca mai apoi din motive pe care le-om analiza, decid sa se reintoarca.

Desi conceptul poate parea nou, acesta nu este. A fost folosit de catre Comisia Europeana deja in 2005 in Comunicarea sa “Migratie si Dezvoltare”. Ani mai tarziu, eu insami am participat la diverse seminarii care priveau aceasta chestiune, de mare interes pentru sindicatele europene. Insa Comisia Europeana a inteles ideea prin prisma celei adoptate de SUA si Mexic, asemanator cu “bracero programme”, care a adus lucratori in agricultura inca din 1942. Daca va uitati la fotografiile de mai jos, veti observa o fabuloasa asemanare. Primele sunt realizate in anii 40, iar a doua serie nu sunt altceva decat sezonierii nostri, din sud-estul si centrul UE.

mexicani sezonieri

capsunari

Comisia intelege ca valoarea adaugata a unei astfel de politici de emigrare consta in transferul de cunostinte insusite in urma calatoriei repetate intre tara de origine si cea de destinatie, reducand pericolul demografic si de “brain drain”. Mai departe, diaspora ar investi acasa si ar crea locuri de munca, parintii copiilor ramasi ar fi mai prezenti in educatia lor.

In 2007, Comisia a reamintit despre acest concept. Parlamentul European a promovat ideea, urmand linia de dezvoltare a mobilitatii muncii in Europa, intr-un mod durabil. Din pacate, Sarkozy a preluat-o ca o forma de control si limitare si-a vrut sa impuna cote penru diverse profesii, la nivel de stat membru. Sigur ca sustinatorii acestuia, precum Germania, si-a gasit inspiratie in programul practicat in anii ’50 numit “guest worker programme” care s-a dovedit a fi o iluzie, caci lucratorii nu si-au dorit si nici nu s-au intors acasa.

Si aceasta este de fapt marea dilema a organizarii migratiei circulare. Cum putem sti ca lucratorii se vor intoarce in conditiile in care acestia au un castig material decent in tara de destinatie comparativ cu venitul de-acasa? Nu stim. Putem afla de-a lungul vremii.

In conditiile in care libertatea de miscare in UE este un drept fundamental, nu putem forta, nici elabora vreo politica prin care sa obligam pe cineva sa se intoarca. Iertare sa imi fie, nu stiu cum de-a crezut cineva ca poate forta cu bani romii sa ramana in Romania…

Despre stimularea reintoarcerii, avem o alta poveste, una care creaza premise, conditii, structuri si asistenta, fonduri la nevoie. Despre statisticile care inca nu s-au facut pentru a sti realmente in ce masura romanii s-ar intoarce acasa, despre programe gandite in echilibru social si economic, cu suflet si bun-simt, intr-o forma integrata, inca nu am citit. Insa observ si particip in diverse proiecte care abordeaza chestiunea din mai multe unghiuri.

In consideratiile mele, conceptul de emigrare circulara se refera numai la o singura reintoarcere. Restul fenomenelor le voi numi sezoniere sau temporare.

Exista diverse masuri care s-au luat insa pentru reintoarcerea anumitor categorii sociale, sigur, poate nu suficient de rapizi, de cunoscuti si de simpli. De ce anume acestea nu sunt mai populare, este o enigma. Vedeti bine ca PR-ul in materie de legislatie si oportunitati de afaceri ori integrare functioneaza destul de slab comparativ cu vestile proaste despre politica din Romania.

 

In ciuda faptului ca unii se intorc si devin modele de succes, este putin probabil ca vom avea parte de un val masiv de revenire atata vreme cat nu se inregistreaza rezultate vizibile pe cap de locuitor in ceea ce priveste combaterea saraciei si a coruptiei.

Pentru ca principala cauza a mobilitatii muncii in UE este saracia. Asa cum principala cauza a emigrarii internationale este tot saracia.

Lupta impotriva acesteia se poarta pe mai multe paliere politice, dintre care cel mai drag mie este politica de dezvoltare regionala si accesul la fondurile structurale.

Presa a evocat nu putin cazurile romanilor intorsi, care au accesat bani europeni nerambursabili pentru incropirea unei afaceri in agricultura, folosindu-se de cunostintele capatte in afara sau in turism, prin restaurarea caselor batranesti si punerea lor in circuitul turistic european. Dar inca impactul este minimal comparativ cu pierderile culturale ale Romaniei.

Impactul psihologic al celor ce revin este de multe ori dureros. Caci odata intorsi, nu inseamna ca si-au aliniat automat bataile inimii cu pamantul romanesc. Sunt prinsi intre cele doua lumi o buna bucata de vreme. Comportamentul dezvoltat in urma civilizatiei nou cunoscute in afara granitelor imaginare ale tarii a presupus niste eforturi substantiale, si, in cele din urma a livrat unor asteptari anume in societate. Care nu sunt la fel cu cele regasite acasa.

Pentru a infleunta pozitiv si a aduce o valoare adaugata comunitatii romanesti, acestia nu pot renunta la cele invatate. Ori asta presupune o alta batalie, cu ei insisi si cu cei din jur. N-as vrea sa cadem in capcana generalizarii ori a crearii vreunui sentiment de superioritate. In analiza aceasta ma refer la situatiile in care, un grup de oameni se obisnuiesc cu o anume situatie derizorie, din cadrul unei admnistratii. Si isi accepta soarta. Fara sa-i judec pe acestia, care au incercat pana au cedat nervos, ganditi-va ca cei care s-au dezvatat de un tip de birocratie malefica si distructiva, vor riposta. Si vor trezi sentimentele celor care ii vor urma.

Reintoarcerea emigrantilor din diaspora cunoaste ceea ce numim factorii push, respectiv acele elemente care le determina plecarea, de exemplu degradarea starii economice. In acelasi timp, tara de origine atrage oamenii prin asa zisii pull factors, ca de exemplu prin politicile de incurajare a cresterii populatiei sau a folosirii capitalului uman dibandit in afara.

Alaina Brenick intr-un editorial al „The Europea Psychologist” exemplifica cazul evreilor, care, in contextul ridicat de discriminare din diaspora (Remmenick, 2007) si laolalta cu politica de crestere a populatiei Israelului, s-au reintors in tara. Interesant este faptul ca dorul de casa, legatura ancestrala cu tara lor, romancizata uneori printr-un dialog constant cu cei ramasi si imaginile ideatice transmise de media au contribuit serios la procesul de reintoarcere.

In aceasta abordare, onceptul de transnationalism ne poate ajuta. Acesta a aparut la sfarsitul anilor ’80 in incercarea de a intelege mai bine legatura social-economica dintre emigranti si tarile lor de origine. Astfel, in opinia lui Alejandro Portes, activitatile transnationale se desfasoara prin mentinerea contactelor de-a lungul timpului peste granite (Portes et al 1999, 219).

Academicienii acestui curent cred ca reintoarcerea nu este un capat de drum, ci o parte a unui sistem circular economic si social prin care se schimba si se faciliteaza reintegrarea, in vreme ce cunoasterea si informatia dobandita in afara se implementeaza in tara de origine. [1]

-va urma-extras din cartea „Ultimii emigranti, primii europeni”.

[1] http://rsc.eui.eu/RDP/research/schools-of-thought/transnationalism/

http://www.academia.edu/1590098/Leaving_for_home_Understanding_return_migration_from_the_Diaspora

Emigrantii restructurarilor

„Pe cand analiza parerile pe Constitutia UE, si cu doua saptamani inainte ca Romania sa se alature Uniunii Europene, a fost invitata la un seminar despre privatizare la Budapesta in Ungaria. Si-a pregatit prezentarea pe indelete, despre Romania si privatizarea marilor giganti industriali. Cunostea bine consecintele restructurarii si anii de saracie lucie dupa ce marile platforme miniere au fost inchise. Nu mentionase pe power point nici despre soba pe gaz ilegala din holul aparatmentului, ca unica sursa de incalzire si nici de baile cu apa calda, ruginoasa, din calorifer. N-a scris nicio fraza despre impactul social al unei restructurari puse pe seama integrarii europene si cu consecinte nefaste pentru viitorul parintilor tineri si-a copiilor lor. N-a scris despre distrugerea industriei unui oras capital din Nordul tarii, despre cei care-au cumparat fabricile nenorocite pe trei critari. Nici despre dificultatile de scolarizare a tinerilor din familiile afectate. Pacat ca n-a scris.”

Extras din cartea „Ultimii Emigranti, primii Europeni”-va urma

Oportunitati de angajare la Bruxelles

În instituţiile UE lucrează peste 40 000 de persoane care provin din 28 de state membre. Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) organizează concursuri generale prin care selectează personal pentru posturi cu caracter permanent şi temporar. UE lucrează nu doar cu funcţionari titulari, ci şi cu agenţi contractuali şi personal temporar, oferă stagii de formare şi dispune de baze de date cu experţi zonali.

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) este „prima oprire” pentru toţi cei care doresc să lucreze într-o instituţie a Uniunii Europene. Site-ul www.EU-careers.eu explică procesul de selecţie şi oferă recomandări privind participarea la concursuri.

 

Angajarea funcţionarilor titulari

EPSO organizează concursuri generale pentru selecţia funcţionarilor titulari. Concursurile evaluează competenţele candidaţilor printr-o serie de teste care garantează selecţia celor mai buni candidaţi. Anual se organizează concursuri pentru posturi de administratori, lingvişti, interpreţi, traducători, secretare şi alte categorii de personal.

EPSO selectează personal pentru toate instituţiile UE:

Indiferent de instituţie, procedura de selecţie şi tipul de contract propus sunt aceleaşi.

Funcţionarii titulari se împart în două categorii: administratori şi asistenţi.

Administratori (AD)

În mod normal, administratorii se ocupă de elaborarea politicilor şi de punerea în aplicare a legislaţiei europene, efectuează analize şi oferă consiliere. În general, pentru a vă înscrie la un concurs pentru postul de administrator, trebuie să fiţi absolvent de studii universitare (cu o durată de cel puţin 3 ani).

Asistenţi (AST)

Asistenţii ocupă, de obicei, posturi care presupun activităţi administrative, esenţiale pentru gestionarea internă a instituţiilor. În general, pentru a vă înscrie la un concurs pentru postul de asistent, trebuie să aveţi (cel puţin) diplomă de bacalaureat.

Alte proceduri de selecţie şi recrutare

Agenţi contractuali

Sunt angajaţi pentru anumite sarcini manuale sau administrative. În general, contractele sunt încheiate pe durată determinată, 6-12 luni pentru început.

Agenţi temporari

Sunt recrutaţi pentru sarcini specializate sau temporare, durata pe care se încheie contractele fiind de maxim şase ani. Posturile libere pot fi găsite pe site-ul EPSO şi pe site-urile instituţiilor şi agenţiilor UE.

Agenţi interimari

Unele instituţii angajează şi personal interimar pentru maxim şase luni, în special pentru activităţi de secretariat. În acest caz, recrutarea se face de către agenţii de ocupare temporară a forţei de muncă.

 

Stagii

Şapte instituţii primesc stagiari, pe perioade de 3-5 luni. Stagiarii pot fi studenţi, absolvenţi de facultate sau lingvişti şi primesc aceleaşi sarcini ca şi administratorii aflaţi la început de carieră. Selecţia este organizată de instituţii (nu de EPSO).

Servicii de contractare

Pentru sarcini specifice (mentenanţă, cantine etc.), personalul este recrutat de contractanţi externi, selectaţi prin licitaţie deschisă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul serviciilor de contractare.

Experţi naţionali detaşaţi (END)

Aceştia sunt, de obicei, funcţionari ai administraţiilor naţionale, detaşaţi pe o perioadă fixă de timp, pentru a face schimb de experienţă şi pentru a învăţa despre politicile şi procedurile UE. Experţii naţionali detaşaţi sunt selecţionaţi printr-o procedură specifică, fără implicarea EPSO. Reprezentanţa permanentă a ţării dumneavoastră pe lângă UE vă poate informa în legătură cu oportunităţile actuale.

Experţi

UE dispune de baze de date cu numele şi calificările experţilor independenţi care pot asista instituţiile şi agenţiile în anumite domenii. Experţii îşi creează şi gestionează propriul profil cu informaţii referitoare la studii, experienţă profesională şi competenţe. Acest profil este protejat prin parolă. Bazele de date sunt gestionate de instituţiile şi agenţiile UE (nu de EPSO). De exemplu, Serviciul comunitar de informare în domeniul cercetării şi dezvoltării (CORDIS) conţine o bază de date a experţilor , care lucrează în cadrul celui de-al 7-lea program-cadru de cercetare.

Pe acest site veti gasi linkuri directe si updatate la zi cu privire la oferta locurilor de munca si stagiile propuse: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_ro.htm

Alte linkuri utile:

 

 

 

 

  • www.eurobrussels.com este portalul joburilor in afacerile europene, pentru mai multe orase, dar cu precadere pentru Bruxelles.

 

  • www.euractiv.com este o platforma media si cu anunturi legate de locuri de munca, pe care v-o recomandam cu caldura.