Român în Europa, Ultimi emigranti, primii europeni

Declarație scrisă referitoare la copiii lăsați în țara de origine de părinții lor care lucrează în străinătate

victor-wd-poster
Parlamentul European

2014-2019

DECLARAȚIE SCRISĂ

 

referitoare la copiii lăsați în țara de origine de părinții lor care lucrează în străinătate

Victor Negrescu (S&D), Viorica Dăncilă (S&D), Cătălin Sorin Ivan (S&D), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Ivan Jakovčić (ALDE), Filiz Hyusmenova (ALDE), Norica Nicolai (ALDE), Sergei Stanishev (S&D), Patricija Šulin (PPE), Inés Ayala Sender (S&D)

Data-limită: <DateForclusion>{12/12/2016}12.12.2016</DateForclusion>
0086/2016

Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, referitoare la copiii lăsați în țara de origine de părinții lor care lucrează în străinătate[1]

  1. Numărul copiilor lăsați în țara de origine de părinții lor care pleacă să lucreze în străinătate nu se cunoaște cu exactitate. ONG-urile estimează că, în 2012, în statele membre, au fost lăsați în țara de origine aproximativ 500 000 de copii.
  2. Majoritatea covârșitoare a acestora se află în România, Polonia, Lituania, Letonia, Bulgaria și Estonia.
  3. Acești copii se confruntă cu numeroase efecte adverse ale migrației părinților, printre care probleme legate de viața școlară, precum performanțe din ce în ce mai slabe, o prezență din ce în ce mai redusă și lipsa de motivație; de asemenea, ei sunt vulnerabili în fața traficului de ființe umane și a exploatării prin muncă.
  4. Ar trebui să se acorde o atenție mai mare integrării copiilor lăsați în țara de origine, prin monitorizarea și sprijinirea performanțelor lor educaționale, asigurarea unei asistențe psihologice de specialitate pentru aceștia, sprijinirea comunicării lor continue cu părinții și furnizarea unor servicii de consiliere educațională și profesională.
  5. Prin urmare, i se solicită Comisiei să realizeze un studiu pentru evaluarea situației copiilor lăsați de părinți în țara de origine și să colecteze date de la nivelul întregii UE cu privire la acest fenomen.
  6. I se solicită Comisiei să evalueze actuala legislație a UE și să examineze posibilitatea lansării unor consultări publice pe tema unei viitoare strategii europene pentru copiii lăsați în țara de origine, în vederea adoptării tuturor măsurilor necesare pentru promovarea unei integrări mai bune a acestor copii în cadrul sistemelor de educație și de sănătate ale statelor membre.
  7. Această declarație, împreună cu numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

[1] În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.